Διαδικτυακός κατάλογος για τον γάμο και την βάπτιση

Επιχειρήσεις για τον γάμο και βάπτιση

/
  (2) mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given   Database.php   line 72     19-4-18   15:50
FrontController->dispatch() # line  18, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/index.php
  Controller->render() # line 225, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/FrontController.php
    TemplateLiteView->render(Object:MainController) # line 167, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/Controller.php
      Template_Lite->fetch("main/index.tpl") # line  77, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/views/TemplateLiteView.php
        Template_Lite->_fetch_compile("main/index.tpl", null) # line 366, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/components/template_lite/class.template.php
          include("/home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/compiled/a...") # line 488, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/components/template_lite/class.template.php
            Template_Lite->_run_modifier("/site/randomList", "action", "plugin", "1") # line  22, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/compiled/arfooo_template/en/c_1_main_index_tpl.php
              AppTemplateLiteView->modifierAction("/site/randomList") # line 574, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/components/template_lite/class.template.php
                FrontController->dispatch("site/randomList", true) # line  71, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/views/AppTemplateLiteView.php
                  SiteController->randomListAction() # line 220, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/FrontController.php
                    SiteListModel->getIndexRandomList(true) # line  36, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/controllers/SiteController.php
                      SiteModel->generateNewSelection() # line  55, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/models/SiteListModel.php
                        Model->getArray(Object:Criteria, "siteId") # line  63, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/models/SiteModel.php
                          Model->findAll(Object:Criteria, "siteId, siteId") # line 280, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/Model.php
                            Database->sqlGetAll("SELECT siteId, siteId FROM frf_sites WHERE status = 'validated' ...") # line 140, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/Model.php
                              Database->sqlQuery("SELECT siteId, siteId FROM frf_sites WHERE status = 'validated' ...") # line 360, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/Database.php
                                Database->connect() # line 210, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/Database.php
                                  mysqli_error() # line  72, file: /home/kataskev/public_html/gamos-vaptisi.gr/directory/core/Database.php